ΗΧΩ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Πρόγραμμα

ΔΕΥΤΕΡΑ :
10:10 Χρυσή δεκαετία ελληνικής Μουσικής ’60
11:00 Ελληνικό τραγούδι
17:00 Δελτίο Ειδήσεων
17:05 Ελληνικό τραγούδι
19:00 Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Ελληνικό τραγούδι
20:10 Ρεμπέτικα
21:00 Δελτίο Ειδήσεων
21:10 ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ ΜΑΡΑΚΙ – Με την Μαίρη Λάμπρου
22:10 Ελληνικό τραγούδι
23:05 Νυχτερινή Εκπομπή
24:05 Δελτίο Ειδήσεων
01:00 Ελληνικό τραγούδι

ΤΡΙΤΗ:
10:10 Χρυσή δεκαετία ελληνικής Μουσικής ’60
11:00  Ελληνικό τραγούδι
12:00 ΠΑΝΤΑ ΓΕΛΑΣΤΟΙ – Με την Ανθή Αγγελοπούλου
13:00 Ελληνικό τραγούδι
17:00 Δελτίο Ειδήσεων
17:05 Ελληνικό τραγούδι
19:00 Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Ελληνικό τραγούδι
20:10 Ρεμπέτικα
21:00 Δελτίο Ειδήσεων
21:10 Ελληνικό τραγούδι
22:05 ΠΑΝΤΑ ΓΕΛΑΣΤΟΙ (Ε)
23:05 Νυχτερινή Εκπομπή
24:05 Δελτίο Ειδήσεων
01:00 Ελληνικό τραγούδι

ΤΕΤΑΡΤΗ:
10:10 Χρυσή δεκαετία ελληνικής Μουσικής ’60
11:00 Η ΠΟΛΗ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ – Με τους Αντώνη Βαρελόπουλο και Γιώργο Λέυκαρο
12:00 Ελληνικό τραγούδι
17:00 Δελτίο Ειδήσεων
17:05 Ελληνικό τραγούδι
19:00 Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Ελληνικό τραγούδι
20:10 Ρεμπέτικα
21:00 Δελτίο Ειδήσεων
21:10 Η ΠΟΛΗ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ (E)
22:10 Ελληνικό τραγούδι
23:05 Νυχτερινή Εκπομπή
24:05 Δελτίο Ειδήσεων
01:00 Ελληνικό τραγούδι

ΠΕΜΠΤΗ:
09:10 Χρυσή δεκαετία ελληνικής Μουσικής ’60
11:00 Ελληνικό τραγούδι
12:00 ΠΥΞΙΔΑ – Με τον Ανδρέα Ρομπόπουλο
13:00 Ελληνικό τραγούδι
17:00 Δελτίο Ειδήσεων
17:05 Ελληνικό τραγούδι
19:00 Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Ελληνικό τραγούδι
20:10 Ρεμπέτικα
21:00 Δελτίο Ειδήσεων
21:10 ΠΥΞΙΔΑ – Με τον Ανδρέα Ρομπόπουλο (E)
23:05 Νυχτερινή Εκπομπή
24:05 Δελτίο Ειδήσεων
01:00 Ελληνικό τραγούδι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
10:10 Χρυσή δεκαετία ελληνικής Μουσικής ’60
11.00 ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ – Με την Άρτεμη Γκόνου
12:00 Ελληνικό τραγούδι
17:00 Δελτίο Ειδήσεων
17:05 Ελληνικό τραγούδι
19:00 Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Ελληνικό τραγούδι
20:10 Ρεμπέτικα
21:00 Δελτίο Ειδήσεων
21.10 ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (E) 
23:05 Νυχτερινή Εκπομπή
24:05 Δελτίο Ειδήσεων
01:00 Ελληνικό τραγούδι

ΣΑΒΒΑΤΟ:
10:10 Χρυσή δεκαετία ελληνικής Μουσικής ’60
11:05 Ελληνικό τραγούδι
15:00 ΠΑΝΤΑ ΓΕΛΑΣΤΟΙ (Ε)
16:00 Η ΠΟΛΗ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ (Ε)
17:05 Ελληνικό τραγούδι
20:10 Ρεμπέτικα
22:00 Ελληνικό τραγούδι
23:05 Νυχτερινή Εκπομπή
01:00 Ελληνικό τραγούδι

ΚΥΡΙΑΚΗ:
09:00 Ελληνικό τραγούδι
12:00 ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ – Με την Άρτεμη Γκόνου (Ε)
13:00 Ελληνικό τραγούδι
19:05 ΠΥΞΙΔΑ – Με τον Ανδρέα Ρομπόπουλο (Ε)
20:10 Ρεμπέτικα
22:05 Ελληνικό τραγούδι
23:05 Νυχτερινή Εκπομπή
01:00 Ελληνικό τραγούδι